LUTHERSE KERN NEEMT BEHEER KERKGEBOUW TIJDELIJK OVER

In overleg met de kerkenraad is besloten dat het beheer en de verhuur van de Lutherse kerk in Nijmegen wordt overgedragen aan de kerncommissie van de Lutherse gemeente in Nijmegen.

De kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland heeft al langere tijd het voornemen om het 19e-eeuwse kerkje aan de Prins Hendrikstraat te verkopen. Zij geeft nu vorm aan het verkoopproces en wordt daarbij bijgestaan door een adviseur die is aangesteld door de Classis van de PKN.

In 2019 is het beheer van het gebouw belegd bij de Stichting tot behoud van de Lutherse Kerk Nijmegen(SbLKN).
Deze stichting heeft helaas geen menskracht meer om het werk uit te voeren.
Een groep gemotiveerde vrijwilligers van de kern Nijmegen heeft dit nu opgepakt.
Zij hebben werkafspraken gemaakt met de kerkrentmeesters over het uitvoeren van verhuur- en beheerstaken. Dit ter overbrugging van de periode tot aan de besluiten over de verkoop van het kerkgebouw.

Het kerkje is een geliefde plek voor zangers en musici vanwege de uitstekende akoestiek. Ook de ligging aan de rand van het centrum, met twee grote parkeergelegenheden in de buurt, wordt als gunstig ervaren.

Wie meer wil weten over huurmogelijkheden kan contact opnemen met verhuur@luthersekerknijmegen.nl of 06 499 32157.