Liturgische diensten

De Lutherse Gemeenschap Nijmegen heeft iedere 2 weken een liturgische dienst in de Lutherse Kerk. Daarnaast zijn er ook regelmatig andere bijeenkomsten.

Meer informatie is te vinden op de website van de Lutherse gemeente Zuid-Nederland: www.lutherszuidnederland.nl